Selko PH

Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Selko®-pH is een synergetisch mengsel van vrije en hoog gebufferde organische zuren. Het wordt toegepast in drinkwater en werkt in 3 stappen:

  1. Het synergetisch mengsel van vrije organische zuren zorgt voor een effectieve verlaging van pH van het drinkwater.
  2. Het synergetisch mengsel van vrije organische zuren verlaagt de pH-waarde in de maag waardoor de vertering van voer ondersteund wordt.
  3. De gebufferde organische zuren ondersteunen het behoud van een microbiële balans in de darm en zorgen daarmee voor een gezonde start bij jonge dieren.

 

 

Goedkeuring

Selko B.V. verklaart bij dezen dat het product voldoet aan de toelatingsnormen van de EC. Het product kan dan ook vrij worden verkocht in Nederland en exportlanden.
Selko B.V. is een erkend voederbedrijf, met registratienummer αNL 15256.

Veiligheid

Het veiligheidsinformatieblad bevat de van toepassing zijnde veiligheidsinformatie.

Bewaring

Bewaring: bij meer dan 0°C.
Houdbaarheid: 2 jaar na datum van productie bij de juiste bewaaromstandigheden.

Verpakking

Vloeibare producten zijn doorgaans verkrijgbaar in:

  • Kannen van 25 kg
  • Vaten van 225 kg
  • IBC van 1000 kg

 

Offerte aanvragen