Turfstrooisel als bodembedekking voor pluimvee

  • Voor stalcomfort, hygiĆ«ne en dierenwelzijn
  • Minder voetzoollaesies bij pluimvee
  • Constante kwaliteit tegen een scherpe prijs
  • Direct en perfect in de stal via onze instrooiservice
  • Uitermate veilig door lage pH
Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Onze oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het comfort en welzijn van pluimvee, met direct resultaat.

Turfstrooisel is zacht voor de huid en omdat het veel vocht kan opnemen (en weer los kan laten) zijn de voetzoolscores bij zowel vleeskuikens als leghennen erg goed. Bekijk de uitgebreide onderzoeksresultaten.*

Doordat Baltisch veenmosveen ofwel turf , een erg lage pH-waarde ( 3,5-4,2 ) heeft is bacteriegroei in dit product onmogelijk . Hierdoor is de kans op salmonella, campylobacter, klebsiella, e-coli’s vrijwel uitgesloten.