Gehakseld stro

Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Koolzaadstro heeft een goede opname van vocht en ammoniak. Hierdoor is het zeer geschikt als strooisel voor paarden en pluimvee.

Gehakseld koolzaadstro wordt gebruikt als structuurbron in melkveerantsoen en bij rantsoenen waar meer pens prik is gewenst.

  • Beschikbaar als tarwe- en koolzaadstro
  • Gewicht tarwestro 20 kg
  • Gewicht koolzaadstro 24 kg
  • Levering met kooiaap
Offerte aanvragen