Fysal MP

Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Zakgoed 20kg

Fysal-MP is een synergetisch mengsel van organische zuren met hun ammoniumzouten. Het vermindert effectief Enterobacteriaceae zoals Salmonella in zowel grondstoffen als mengvoeders met een langdurig effect. Daardoor ondersteunt Fysal-MP de vermindering van Salmonella in de voederketen.