Coolix electrolyte

Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Productbeschrijving

Coolix® Electrolit is een hoogspecifiek mineralenmengsel dat is samengesteld om tijdens hittestress een goede pH-waarde van het bloed te helpen handhaven, waardoor de mogelijke negatieve effecten van hitteperiodes worden beperkt.

Dosering
Voor dosering en meer informatie kunt u contact met ons opnemen, aangezien lokale wetgeving van toepassing kan zijn.

Coolix Material Safety Data Sheet