Turfstrooisel

  • Voor stalcomfort, hygiëne en dierenwelzijn
  • Minder voetzoollaesies bij pluimvee
  • Constante kwaliteit tegen een scherpe prijs
  • Direct en perfect in de stal via onze instrooiservice
Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Agroveen BV  handelt en transporteert in allerlei soorten strooisel en fourage voor de agrarische sector. Het bedrijf onderscheidt zich door de klant compleet te ontzorgen: van levering van het product tot het instrooien van de stallen. Klanten worden persoonlijk te woord gestaan en krijgen gericht advies wanneer gezocht wordt naar specifieke oplossingen.

De klant is koning: Agroveen stelt zich flexibel op en klanten kunnen ervan op aan dat afspraken worden nagekomen. Naast de immer betrouwbare service van Agroveen zet het bedrijf in op innovatie door nieuwe producten te ontwikkelen en de huidige producten te verbeteren.

Bezoek ons op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) op 14, 15 en 16 maart.

Uitgelicht

Vloerontsmetting in uw stal

Voor een goede vloerontsmetting in uw stal kunnen wij nu ook een mengsel van kalk en zwavelzure ammoniak in een werkgang instrooien. Dit met relatief weinig stofontwikkeling.

Ontwikkelingen

Nieuwe diepstrooiselmix

Momenteel testen we een nieuwe diepstrooiselmix. Dit product bevat een basis van turf vermengd met een reststroom op basis van kort gehakseld stro. Met nog enkele toevoegingen wordt deze mix samengesteld volgens een bepaald menu.

Dit product heeft een hoog ligcomfort, neemt erg veel vocht op, is veilig qua bacteriegroei en blijft goed liggen in de boxen. Verder geeft het ook nog eens een toegevoegde waarde op uw mest, m.n. organische stofgehalte. Qua prijs komt dit product op € 0,007- € 0,01 per kg melk.

Ervaringen