Home

Agroveen turfstrooisel gratis instrooi service

Agroveen BV  handelt en transporteert in allerlei soorten strooisel en fourage voor de agrarische sector. Het bedrijf onderscheidt zich door de klant compleet te ontzorgen: van levering van het product tot het instrooien van de stallen. Klanten worden persoonlijk te woord gestaan en krijgen gericht advies wanneer gezocht wordt naar specifieke oplossingen.

De klant is koning: Agroveen stelt zich flexibel op en klanten kunnen ervan op aan dat afspraken worden nagekomen. Naast de immer betrouwbare service van Agroveen zet het bedrijf in op innovatie door nieuwe producten te ontwikkelen en de huidige producten te verbeteren.